อบรม Linux Server แบบ Online Learning

สืบเนื่องมาจากโลกของเรามีโรค Covid19 ระบาด ทาง Linuxgray Training Center จึงได้สร้าง Online Learning ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกอีกทาง และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมด้วยครับ

Read More

ทางเลือกที่เสมือนกับอบรมจริงในคลาสกับ Virtual Classroom

ทางเราได้สร้าง Virtual Classroom ขึ้นมาเพื่อให้การอบรมเสมือนจริงที่สุด ถาม-ตอบในคลาสได้จริง และไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลา เป็นการสอนสดจากอาจารย์