Linux Ubuntu Server Course

หลักสูตร Linux Ubuntu Server

ระยะเวลาการอบรมจำนวน 5 วัน

เลือกวันอบรมในระยะเวลา 1 ปี มาอบรมตอนไหนก็ได้ให้ครบ 5 วัน สะดวกมาวันไหนเข้ามาได้เลย

อบรมให้รู้ลึก รู้จริง ทำงานได้จริง เอาแบบแน่นๆ !!!


หนังสือ linux server
คู่มือ linux server

- ช่วงเวลาในการอบรม 10:00 - 17:30 น.
- เน้นการปฏิบัติจริง 1 ท่าน ต่อ 1 เครื่อง
- รับจำนวนจำกัด 12 ท่าน ต่อ 1 ชั้นเรียน

 สิ่งที่ท่านจะได้รับในการอบรม

- คู่มือประกอบการอบรมปรับปรุงล่าสุด linux ubuntu จำนวน 1 ชุด
- Software linux ubuntu Version 12.04
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างพักการอบรม ตลอดหลักสูตร
- ใบประกาศนียบัตร รับรองการผ่านการอบรมจาก Linuxgray Training Center
- บรรยากาศสบาย ๆ ในการอบรม อย่างเป็นกันเอง

 คุณสมบัติของวิทยากร

วิทยากร : มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
จากประสบการณ์ที่เคยทำงานที่ศูนย์สอบและศูนย์อบรมของ RedHat
มั่นใจกับเนื้อหาของหลักสูตรที่ครบถ้วน และ Lab ทดสอบแต่ละหัวข้อ

จุดเด่นของ Linuxgray

- ราคาถูกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่อบรมในแต่ละหลักสูตร
- สามารถเลื่อนการอบรมได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องอบรมให้ครบในแต่ละเดือน
- เดินทางสะดวกมาก ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน ที่ตึกมีที่จอดรถสะดวกสบาย
- ทุกหลักสูตรเน้นปฏิบัติจริง 1 ท่าน ต่อ 1 server

กล่าวนำหลักสูตร Linux Ubuntu Server

    หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรรวมตั้งแต่ พื้นฐานจนถึงการออกแบบและติดตั้ง server รวมถึงเรื้อง security ด้วยครบใน หลักสูตรเดียว เนื่องด้วยปัจจุบัน linux ubuntu ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะจากสาเหตุที่ Ubuntu พัฒนามาจาก Debian นั่นเอง ซึ่ง Debian เป็น Linux อีกค่ายหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทาง Linuxgray จึงได้จัดหลักสูตร นี้ขึ้นมาตามความต้องการของหลายๆ ท่านที่สอบถามมา หลังจากที่ท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ไปแล้ว ท่านจะสามารถ ออกแบบ และ ติดตั้ง server ด้วย linux ubuntu ได้ ดังเนื้อหาด้านล่างทั้งหมด โดยทาง Linuxgray จะเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้ทุกท่านที่เข้าอบรมได้ฝึกการ configuretion จริง และ ทดสอบจริง เพื่อการนำไปใช้งานจริง ต่อไป

สามารถดูวันอบรมจากตารางการอบรม

จุดประสงค์ของหลักสูตร Linux Ubuntu Training

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ linux ubuntu
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ software ขององค์กรผู้เข้าอบรม ด้วย open source linux ubuntu server
- เพื่อให้คนไทยหันมาใช้ free software กันเยอะ ๆ
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านนำความรู้ที่ได้ เช่น การติดตั้ง การคอนฟิก และการบำรุงรักษาระบบ ไปใช้งานจริงในองค์กร

รูปภาพ Diagram บางส่วนที่ผู้เข้าอบรมจะได้ปฏิบัติ

 

เนื้อหาที่เพิ่มเติม
** การติดตั้ง Centralized Log Server **
- การติดตั้งและการปรับแต่ง rsyslog + MySQL
- การส่ง log server ไปที่ Centralized Log Server
- การติดตั้งและการปรับแต่ง LogAnalyzer
- การเข้ารหัส log file server
- ทดสอบ Log Server

การอบรมจะแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้


ส่วนที่ 1 :: Linux Ubuntu Fundamentals

Unit 1 แนะนำเข้าสู่โลกของ linux ubuntu

- ศึกษาประวัติและความเป็นมาของ ระบบปฏิบัติ ยูนิกซ์และลีนุกซ์
- ศึกษาทำความรู้จักกับ Open Source และแนวความคิด GNU , GPL
- จุดเด่นของ linux ubuntu พร้อมประวัติ ubuntu และเหตุผลว่าทำไมถึงต้องใช้ ubuntu
- แนะนำลีนุกซ์ดิสทริบิวชั่นค่ายต่างๆ ให้รู้จักและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
- อนาคตของ linux ubuntu จะเป็นอย่างไร

Unit 2 ระบบไฟล์ของ linux ubuntu

- ทำความรู้จักกับระบบไฟล์ คืออะไร และ โครงสร้างของพาร์ติชั่นและระบบไฟล์
- ความเป็นมาของระบบไฟล์ มาจนถึง ระบบไฟล์ของ ubuntu
- เปรียบเทียบระบบไฟล์ของแต่ละ ระบบปฏิบัติการ และประเภทของไฟล์
- การจัด directory ของระบบไฟล์ linux ubuntu
- อธิบายความหมายของแต่ละ directory ทั้งหมดของ linux ubuntu

Unit 3 การติดตั้ง linux ubuntu

- อธิบายถึงการเลือกซื้อ server banname & server ประกอบ และสเป็กเครื่องที่ ubuntu ต้องการ
- ศึกษาและทำความรู้จักกับ Device Hardisk
- ฝึกปฏิบัติวางแผน ออกแบบ และเทคนิคต่าง ๆ ในการแบ่ง partition linux ubuntu
- เริ่มติดตั้ง linux ubuntu step by step พร้อมเทคนิคในเรื่องประสิทธิภาพสูงสุด และความปลอดภัย
- ศึกษาถึงปัญหาต่างๆ ในระหว่างการติดตั้ง linux ubuntu

Unit 4 เริ่มต้นใช้งาน linux ubuntu

- ล็อกอินเข้าระบบด้วย Super user และ user วิธีการสลับไปมาระหว่าง super user และ user
- การออกจากระบบ linux ubuntu
- คำสั่งพื้นฐานอย่างละเอียดของ linux ubuntu
- การอ้างอิง Home Directory
- Text Console and virtual Console
- การเซ็ด Lan Card ในวิธีต่างๆ พร้อมกับการทำ Virtaul IP Address

Unit 5 การใช้งาน Editor vi

- ศึกษาโหมดการทำงานของเอดิเตอร์ vi
- ศึกษาออฟชั่นอย่างละเอียดของเอดิเตอร์ vi
- Lab ทดสอบ การใช้งาน vi

Unit 8 Mount

- ศึกษารูปแบบ คำสั่ง และ option ต่างๆ ของการ mount พร้อมทำความรู้จักกับไฟล์ /etc/fstab
- ฝึกปฏิบัติ การ mount cdrom , usb , สื่อ media ต่างๆ
- การ mount ผ่านระบบ network NFS Server , Samba Server , Windows Server
- Lab หัวข้อ Mount

Unit 9 User และ Permission

- ทำความรู้จักกับ User Accounts & Group
- ฝึกปฏิบัติการ Add user , Delete user ,Add Group Delete Group และการจัดการต่างๆ
- ฝึกปฏิบัตินำ linux ubuntu authentication ไปใช้งาน user บน ldap server
- ศึกษา File and Directory Permission การใช้งานคำสั่ง ต่างๆ
- Lab ทดสอบ user และ permission


ส่วนที่ 2 :: Linux Ubuntu System Administrator

Unit 14 การติดตั้ง การลบ และการอัพเดท ซอฟแวร์แพกแกจ

- ศึกษาทำความรู้จักกับ Ubuntu Package รวมถึงโครงสร้าง Package
- Ubuntu Repositories and Components
- ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่ง dpkg , apt-get , aptitude , Synaptic รวมทั้ง source code อื่นๆ ด้วย
- Converting Packages from Other Package

Unit 15 Backing up and Restoring File

- ศึกษาประเภทของการ Backup
- การ Backup แฟ้มข้อมูลด้วย Dump
- การ Backup แฟ้มข้อมูลด้วย tar , dd
- Lab ทดสอบการ backup & restore จากเหตุการณ์ ในกรณีข้อมูลหาย

Unit 17 Kenel , Modules

- ศึกษาทฤษฏี และ ลงมือปฏิบัติ การเพิ่ม การลบ Modules พร้อมคำสั่งการจัดการต่างๆ ทั้งหมดของ Modules
- ฝึกปฏิบัติการสร้าง kernel ใหม่เพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ พร้อมการ update patch kenel
- Lab ทดสอบ kernel & modules

Unit 18 System-Monitoring Tools , Time Scheduling Jobs

- Monitor System เช่น top การเช็ค disk spece และคำสั่งอื่นๆ
- Time Scheduling Jobs ด้วย crontab
- Lab ทดสอบ System-Monitoring Tools , Time Scheduling Jobs

Unit 19 Adding New Partition & Disk Quota & LVM

- ฝึกปฏิบัติการเพิ่ม partition เข้ามาใหม่ในระบบ ในกรณีการเพิ่ม Harddisk
- ศึกษาและปฏิบัติการทำ Disk Quota เพื่อจำกัดการใช้เนื้อที่ดิสก์ของยูสเซอร์แต่ละคน
- ศึกษาและปฏิบัติการทำ LVM เพื่อการเพิ่มหรือลดขนาดของ partition โดยเริ่มจาก physical - logical

Unit 20 NFS Server

- ศึกษาทฤษฏี NFS และการทำงานของ NFS Server
- ฝึกปฏิบัติการคอนฟิก และทำการเขียน /etc/exports และ option ต่างๆ
- การใช้งาน NFS Client ในการ mount to serverส่วนที่ 3 :: Linux Ubuntu Server Network and Security


Unit 21 DNS Server

- ศึกษาหลักการทำงานของ DNS Server และเตรียมความพร้อม เช่น ขั้นตอนการจดโดเมน และอื่นๆ
- เริ่มปฏิบัติการติดตั้ง package bind จัดตั้งทั้ง Primary Server & Secondary Server
- ฝึกปฏิบัติ การสร้าง forward zone & reverse zone
- ฝึกปฏิบัติการ สร้าง zone file มากกว่า 1 zone ( virtual domain )
- ทดสอบ DNS Server ด้วย host , nslookup , dig

Unit 22 Web Server

- ศึกษาหลักการทำงานของ Web Server พร้อมนำชื่อโดเมนที่ได้นำมาใช้งาน
- ฝึกปฏิบัติ การติดตั้ง Apache + MySQL + PHP ( LAMP ) และศึกษาโครงสร้างของไฟล์คอนฟิกต่างๆ
- ฝึกปฏิบัติ เขียนเว็บไซด์ ด้วย HTML และ PHP และ Access File / User authentication
- ฝึกปฏิบัติ คอนฟิก Personal Home Page เพื่อให้ User สามารถ สร้างเว็บไซด์ได้
- ฝึกปฏิบัติ คอนฟิก Virsual Host Web Server เพื่อทำให้ 1 ip สามารถมีได้หลายเว็บไซด์
- ฝึกปฏิบัติ คอนฟิก Web server ให้ทำงานแบบ Secure Socket Leyer ( SSL )

Unit 23 Mail Server

- ศึกษาหลักการทำงานของ mail server พร้อมทั้งทำความรู้จักกับศัพท์ต่างๆ ของ mail server
- ฝึกปฏิบัติ ติดตั้ง และ คอนฟิก MTA Sendmail & Postfix
- ฝึกปฏิบัติ ติดตั้ง และ คอนฟิก pop / imap server ด้วย dovecot พร้อมกับ Certificate ( CA ) Imap
- ฝึกปฏิบัติ ติดตั้ง Relay Mail และ option ต่าง ๆ เช่น Mail aliasses , Forward Mail , Fetchmail
- ฝึกปฏิบัติ ติดตั้ง web mail ด้วย squirrelmail และการปรับแต่ง web mail

Unit 24 Proxy Server

- ศึกษาหลักการทำงานของ Proxy server
- ฝึกปฏิบัติ ติดตั้ง และ คอนฟิก Squid
- หลักการแบ่งขนาดของ cache ให้เหมาะสมกับงาน
- ฝึกปฏิบัติ การเขียน ACL Access Control List เช่น enable cache , block web site และอื่นๆ
- ฝึกปฏิบัติ Squid User Authentication & Transparent Proxy Server

Unit 25 Samba Server

- ศึกษาหลักการทำงานของ samba server
- ฝึกปฏิบัติ ติดตั้ง และ คอนฟิก samba ให้ทำงานใน mode ต่างๆ เช่น share , user , domain PDC
- ทดสอบการใช้คำสั่ง smbclient และ join domain เข้าสู่ samba
- ฝึกปฏิบัติ ติดตั้ง Samba swat เพื่อปรับแต่งผ่าน Browser

Unit 26 FTP Server

- ศึกษาหลักการทำงานของ FTP Server
- การติดตั้งโปรแกรม vsftp
- FTP Anonymous Mode & FTP User Mode
- Security FTP Server โดย PAM
- Chroot_local_user การจำกัดการ change directory
- ทดสอบการใช้งาน FTP Server ในแบบต่างๆ ทั้งแบบ command line และการใช้โปรแกรม

Unit 27 DHCP Server

- ศึกษาหลักการทำงานของ DHCP server
- ฝึกปฏิบัติ ติดตั้ง และ คอนฟิก DHCP server
- DHCP Server จำกัดตาม range & DHCP Server จำกัดตาม MAC Address
- ทดสอบ DHCP Server

Unit 29 VPN Server

- ศึกษาหลักการทำงานของ VPN
- ฝึกปฏิบัติ ติดตั้ง และ คอนฟิก openvpn
- ทดสอบ VPN Server

Unit 30 Linux Gateway Router

- ฝึกปฏิบัติ enable IP Forward พร้อมกับเพิ่ม Lan Card
- Kernel Routing Table & POSTROUTING
- เขียน script ด้วย iptables & Masquerading

Unit 32 Firewall with iptables and ufw

- Iptables
- SNAT
- DNAT
- Packet Fillter & Policy & Rules
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011