ตารางเวลาการอบรม ปี 2560

เดือน กุมภาพันธ์

หลักสูตรการอบรม
วันที่อบรม
Linux CentOS Server 8 Day
20,21,22,23,24,25,26,27
Linux CentOS Server (Rapid Track) 5 Day โทรนัดวัน
Linux Mail Server (Advance) โทรนัดวัน
Linux Cluster โทรนัดวัน
Linux Firewall (Advance) โทรนัดวัน
Linux LDAP Server โทรนัดวัน
Linux Security โทรนัดวัน


เดือน มีนาคม

หลักสูตรการอบรม
วันที่อบรม
Linux CentOS Server 8 Day
20,21,22,23,24,25,26,27
Linux CentOS Server (Rapid Track) 5 Day 13,14,15,16,17
Linux Mail Server (Advance) โทรนัดวัน
Linux Cluster โทรนัดวัน
Linux Firewall (Advance) โทรนัดวัน
Linux LDAP Server โทรนัดวัน
Linux Security โทรนัดวัน


 Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011