สอบ RHCE 6 และ RHCSA version ใหม่

ทาง Linuxgray อนุญาติให้ copy ข่าวได้ แต่กรุณาอ้างอิง ชื่อผู้เขียน และทำ Link มาที่ http://www.linuxgray.com ขอบคุณครับ

โดย มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
( 30/03/2011 )

http://www.linuxgray.com

หนังสือ linux server
คู่มือ linux server

สอบ RHCE 6 และ RHCSA version ใหม่

ผมจะพูดถึงข้อมูลการเตรียมตัวของผู้เข้าสอบ Red Hat Certified Engineer (RHCE) version 6 และ Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

ศูนย์สอบ RHCE & RHCSA ในเมืองไทยมี 2 ที่นะครับ ได้แก่
1. บริษัท UBS หรือ SCS เดิมครับ
ก็สามารถดูข้อมูลได้จาก http://lcc.in.th.com
2. บริษัท mfec ครับ อันนี้เป็นศูนย์สอบที่ใหม่ครับ ดูรายละเอียดได้ที่ http://redhat.mfec.co.th

รูปแบบของข้อสอบ จะเป็นปฏิบัตินะครับ ไม่สามารถใช้ Internet ได้นะครับในเวลาสอบ ไม่อนุญาติให้เอาเอกสารเข้าห้องสอบ

แนวข้อสอบ RHCE 6 เป็นดังนี้ครับ

System Configuration and Management

* Route IP traffic and create static routes
* Use iptables to implement packet filtering and configure network address translation (NAT)
* Use /proc/sys and sysctl to modify and set kernel run-time parameters
* Configure system to authenticate using Kerberos
* Build a simple RPM that packages a single file
* Configure a system as an iSCSI initiator that persistently mounts an iSCSI target
* Produce and deliver reports on system utilization (processor, memory, disk, and network)
* Use shell scripting to automate system maintenance tasks
* Configure a system to log to a remote system
* Configure a system to accept logging from a remote system

Network Services

Network services are an important subset of the exam objectives. RHCE candidates should be capable of meeting the following objectives for each of the network services listed below:

* Install the packages needed to provide the service
* Configure SELinux to support the service
* Configure the service to start when the system is booted
* Configure the service for basic operation
* Configure host-based and user-based security for the service

RHCE candidates should also be capable of meeting the following objectives associated with specific services:
HTTP/HTTPS

* Configure a virtual host
* Configure private directories
* Deploy a basic CGI application
* Configure group-managed content

DNS

* Configure a caching-only name server
* Configure a caching-only name server to forward DNS queries
* Note: Candidates are not expected to configure master or slave name servers

FTP

* Configure anonymous-only download

NFS

* Provide network shares to specific clients
* Provide network shares suitable for group collaboration

SMB

* Provide network shares to specific clients
* Provide network shares suitable for group collaboration

SMTP

* Configure a mail transfer agent (MTA) to accept inbound email from other systems
* Configure an MTA to forward (relay) email through a smart host

SSH

* Configure key-based authentication
* Configure additional options described in documentation

NTP

* Synchronize time using other NTP peers

ที่มา http://www.redhat.com

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011