Linux CentOS Server Course

หลักสูตร Linux CentOS Server

เดิมคือ 3 หลักสูตร Linux Fundamentals , Linux System Administrator , Linux System EngineerPromotion ลดราคา 20% จากราคาเต็ม 15,000 บาท เหลือ 12,000 บาท
เท่ากับว่า อบรม 3 หลักสูตร Linux Fundamentals , Linux System Administrator , Linux System Engineer
ในราคาหลักสูตรละ 4,000 บาท เท่านั้น ประหยัดสุดๆ


 ระยะเวลาการอบรมจำนวน 8 วัน


เลือกวันอบรมในระยะเวลา 1 ปี อบรมตารางให้ครบ 8 วัน
สะดวกมาวันไหนติดต่อเข้ามาได้เลย

อบรมให้รู้ลึก รู้จริง ทำงานได้จริง เอาแบบแน่นๆ !!!


หนังสือ linux server
คู่มือ linux server

  - ช่วงเวลาในการอบรม 10:00 - 17:30 น.
  - เน้นการปฏิบัติจริง 1 ท่าน ต่อ 1 เครื่อง
  - รับจำนวนจำกัด 8 ท่าน ต่อ 1 ชั้นเรียน


 สิ่งที่ท่านจะได้รับในการอบรม

  - คู่มือประกอบการอบรมปรับปรุงล่าสุด Linux CentOS Server Version 7.1 จำนวน 1 ชุด
  - แผ่น DVD Linux CentOS Server Version 7.1
  - อาหารว่างระหว่างพักการอบรมตลอดหลักสูตร
  - ใบประกาศนียบัตร รับรองการผ่านการอบรมจาก Linuxgray Training Center
  - บรรยากาศสบาย ๆ ในการอบรม
อย่างเป็นกันเอง

 จุดเด่นของ Linuxgray

  - ราคาถูกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่อบรมในแต่ละหลักสูตร
  - สามารถเลื่อนการอบรมได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องอบรมให้ครบในแต่ละเดือน
  - เน้นการดูแลใกล้ชิด คลอบคลุมทุกคน เมื่อติดปัญหา
  - เนื้อหาครอบคลุมการสอบ Certified ( RHCSA , RHCE )
  - ทุกหลักสูตรเน้นปฏิบัติจริง 1 ท่าน ต่อ 1 server

  

 คุณสมบัติของวิทยากร

  วิทยากร : มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
  จากประสบการณ์ที่เคยทำงานที่ศูนย์สอบและศูนย์อบรมของ RedHat
  มั่นใจกับเนื้อหาของหลักสูตรที่ครบถ้วน และ Lab ทดสอบแต่ละหัวข้อ


 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่รวม 3 หลักสูตรไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย Linux Fundamentals , Linux System Administrator , Linux System Engineer เนื่องจากเป็นหลักสูตรต่อเนื่องกัน หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น Linux System Administrator และ Linux System Engineer โดยเฉพาะ หรือ ผู้ที่ต้องการสอบ Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) และ Red Hat Certified Engineer (RHCE) ถ้าคุณเข้าใจและปฏิบัติได้ทั้งหมดในหลักสูตรนี้ คุณสอบ RHCE ผ่านแน่นอน ( ส่วนภาษาอังกฤษแล้วแต่ พื้นฐานของแต่ละท่าน ) หลักสูตรนี้หลังจากอบรมเสร็จผู้อบรมจะสามารถออกแบบระบบ Sever ด้วย Linux ได้ และสามารถ Config Server Linux ได้อย่างชำนาญ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยความ มั่นใจ และสามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะงานของแต่ละองค์การได้ทัศนะคติ คุณรัฐพล ศรีพยา
ต่อ Linuxgray Training Center และการสอบ RHCE ผู้ซึ่งสอบได้ 100 คะแนนเต็ม


สำหรับ Linuxgray บรรยากาศในการเรียนการสอนค่อนข้างเป็นกันเองเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียน ทำให้สามารถสอนได้อย่างทั่วถึง ถึงลูกถึงคน อีกอย่างอาจารย์สามารถตอบข้อสงสัยได้หมดทุกข้อ ซึ่งต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมเองก็แค่เคยใช้งาน linux แบบผ่าน ๆ ขอให้จบ ๆ ไปงั้นเองก็ตั้งแต่สมัยเรียน ป.ตรี ก็ประมาณ 5-6ปี ที่แล้ว แต่หลังจากที่ได้มาทำงานก็มีโจทย์ของบริษัทมาให้ทำคือทำ file server สำหรับแชร์ไฟล์ภายในออฟฟิศ ก็คิดอยู่ว่าถ้าใช้ windows server ก็คงจะหลายตังอยู่ไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะพนักงานเพียงแค่ 20 กว่าคนแค่นั้นเอง ก็เลยลองปรึกษาเพื่อนตั้งแต่สมัยวัยเยาว์ (ปวส.) เพื่อนก็บอกเลยว่า linux ซิ ฟรีด้วย,จัดการได้ตามความต้องการของเราเลย และเพื่อนก็แนะนำมาว่าลองมาเรียนที่ Linuxgray ซิ เพราะเพื่อนของเขาเคยมาเรียนแล้วบอกว่าสอนดี/เข้าใจง่าย/ราคาไม่สูง ก็เลยตัดสินใจควักกระเป๋าตัวเองมาลงเรียน และก็ได้กลับไปทำ file server ให้กลับออฟฟิศได้สำเร็จ ซึ่งช่วยลดรายจ่ายลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียว

สำหรับ RHCE ก็เหมือนเป็นใบรับรองความสามารถของเราเกี่ยวกับพื้นฐาน Linux Server ตระกูล Redhat ที่จริงผมคิดว่าก็เหมือนกันเกือบทุก distro นั้นแหละ หรืออีกนัยก็เป็นเหมือนกับการสอบวัดผลหลังจากที่เราได้เรียนมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าข้อสอบที่ออก มีอยู่ในหนังสือที่อาจารย์ได้สอนแล้วทั้งหมด

ขอบคุณครับ
คุณรัฐพล ศรีพยา


  Linuxgray ได้ทำการ Update เนื้อหาการอบรมให้คลอบคลุมการสอบ Version 7


  แนวข้อสอบ RHCSA

  Understand and Use Essential Tools

 • Access a shell prompt and issue commands with correct syntax
 • Use input-output redirection (>, >>, |, 2>, etc.)
 • Use grep and regular expressions to analyze text
 • Access remote systems using ssh and VNC
 • Log in and switch users in multi-user runlevels
 • Archive, compress, unpack and uncompress files using tar, star, gzip, and bzip2
 • Create and edit text files
 • Create, delete, copy and move files and directories
 • Create hard and soft links
 • List, set and change standard ugo/rwx permissions
 • Locate, read and use system documentation including man, info, and files in /usr/share/doc .

  Operate Running Systems
 • Boot, reboot, and shut down a system normally
 • Boot systems into different runlevels manually
 • Use single-user mode to gain access to a system
 • Identify CPU/memory intensive processes, adjust process priority with renice, and kill processes
 • Locate and interpret system log files
 • Access a virtual machine's console
 • Start and stop virtual machines
 • Start, stop and check the status of network services

  Configure Local Storage
 • List, create, delete and set partition type for primary, extended, and logical partitions
 • Create and remove physical volumes, assign physical volumes to volume groups, create and delete logical volumes
 • Create and configure LUKS-encrypted partitions and logical volumes to prompt for password and mount a decrypted file system at boot
 • Configure systems to mount file systems at boot by Universally Unique ID (UUID) or label
 • Add new partitions, logical volumes and swap to a system non-destructively

  Create and Configure File Systems
 • Create, mount, unmount and use ext2, ext3 and ext4 file systems
 • Mount, unmount and use LUKS-encrypted file systems
 • Mount and unmount CIFS and NFS network file systems
 • Configure systems to mount ext4, LUKS-encrypted and network file systems automatically
 • Extend existing unencrypted ext4-formatted logical volumes
 • Create and configure set-GID directories for collaboration
 • Create and manage Access Control Lists (ACLs)
 • Diagnose and correct file permission problems

  Deploy, Configure and Maintain Systems
 • Configure networking and hostname resolution statically or dynamically
 • Schedule tasks using cron
 • Configure systems to boot into a specific runlevel automatically
 • Install Red Hat Enterprise Linux automatically using Kickstart
 • Configure a physical machine to host virtual guests
 • Install Red Hat Enterprise Linux systems as virtual guests
 • Configure systems to launch virtual machines at boot
 • Configure network services to start automatically at boot
 • Configure a system to run a default configuration HTTP server
 • Configure a system to run a default configuration FTP server
 • Install and update software packages from Red Hat Network, a remote repository, or from the local filesystem
 • Update the kernel package appropriately to ensure a bootable system
 • Modify the system bootloader
 • Configure a system to run a default configuration NTP server and synchronize time using other NTP peers

  Manage Users and Groups
 • Create, delete, and modify local user accounts
 • Change passwords and adjust password aging for local user accounts
 • Create, delete and modify local groups and group memberships
 • Configure a system to use an existing LDAP directory service for user and group information

  Manage Security
 • Configure firewall settings using system-config-firewall or iptables
 • Set enforcing and permissive modes for SELinux
 • List and identify SELinux file and process context
 • Restore default file contexts
 • Use boolean settings to modify system SELinux settings
  Diagnose and address routine SELinux policy violations


  แนวข้อสอบ RHCE
  System Configuration and Management
 • Route IP traffic and create static routes.
 • Use iptables to implement packet filtering and configure network address translation (NAT).
 • Use /proc/sys and sysctl to modify and set kernel run-time parameters.
 • Configure a system to authenticate using Kerberos.
 • Build a simple RPM that packages a single file.
 • Configure a system as an iSCSI initiator that persistently mounts an iSCSI target.
 • Produce and deliver reports on system utilization (processor, memory, disk, and network).
 • Use shell scripting to automate system maintenance tasks.
 • Configure a system to log to a remote system.
 • Configure a system to accept logging from a remote system.

  HTTP/HTTPS

 • Install the packages needed to provide the service.
 • Configure SELinux to support the service.
 • Configure the service to start when the system is booted.
 • Configure the service for basic operation.
 • Configure host-based and user-based security for the service.
 • Configure a virtual host.
 • Configure private directories.
 • Deploy a basic CGI application.
  Configure group-managed content.

  DNS

 • Install the packages needed to provide the service.
 • Configure SELinux to support the service.
 • Configure the service to start when the system is booted.
 • Configure the service for basic operation.
 • Configure host-based and user-based security for the service.
 • Configure a caching-only name server.
 • Configure a caching-only name server to forward DNS queries (forwarding server).

  FTP

 • Install the packages needed to provide the service.
 • Configure SELinux to support the service.
 • Configure the service to start when the system is booted.
 • Configure the service for basic operation.
 • Configure host-based and user-based security for the service.
 • Configure anonymous-only downloads.

  NFS

 • Install the packages needed to provide the service.
 • Configure SELinux to support the service.
 • Configure the service to start when the system is booted.
 • Configure the service for basic operation.
 • Configure host-based and user-based security for the service.
 • Provide network shares to specific clients.
 • Provide shares suitable for group collaboration.

  Samba

 • Install the packages needed to provide the service.
 • Configure SELinux to support the service.
 • Configure the service to start when the system is booted.
 • Configure the service for basic operation.
 • Configure host-based and user-based security for the service.
 • Provide network shares to specific clients.
 • Provide shares suitable for group collaboration.

  SMTP

 • Install the packages needed to provide the service.
 • Configure SELinux to support the service.
 • Configure the service to start when the system is booted.
 • Configure the service for basic operation.
 • Configure host-based and user-based security for the service.
 • Configure a mail transfer agent (MTA) to accept inbound email from other systems.
 • Configure an MTA to forward (relay) email through a smart host.

  SSH

 • Install the packages needed to provide the service.
 • Configure SELinux to support the service.
 • Configure the service to start when the system is booted.
 • Configure the service for basic operation.
 • Configure host-based and user-based security for the service.
 • Configure key-based authentication.
 • Configure additional options described in documentation.

  NTP

 • Install the packages needed to provide the service.
 • Configure SELinux to support the service.
 • Configure the service to start when the system is booted.
 • Configure the service for basic operation.
 • Configure host-based and user-based security for the service.
 • Synchronize time using other NTP peers.

  ขอบคุณที่มา http://www.redhat.com


Part 1 Linux Fundamentals


 Unit 1 รู้จักกับลีนุกซ์

  - ประวัติความเป็นมาของระบบ Unix
  - ประวัติความเป็นมาของระบบ Linux
  - FSF / GPL – GNU General Public License
  - เปรียบเทียบข้อแตกต่างและชนิดของลีนุกซ์ค่ายต่างๆ
  - โครงสร้างและคุณสมบัติของลีนุกซ์
  - การนำลีนุกซ์ไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
  - อนาคตของลีนุกซ์


 Unit 2 ระบบไฟล์

  - ระบบไฟล์คืออะไร
  - ระบบไฟล์ต่างๆในลีนุกซ์
  - Inode คืออะไร
  - ประเภทของไฟล์ต่างๆ ในลีนุกซ์
 Unit 3 การติดตั้งลีนุกซ์

  - ทำความรู้จักกับ Device Hardisk ของลีนุกซ์ ( /dev/hda , /dev/sda )
  - เทคนิคการแบ่ง partitions เพื่อให้เข้ากับลักษณะงานของเรา การทำแผ่นบูตระบบของลีนุกซ์
  - เริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ CentOS 7 ( RHEL 7 ) ผ่าน CDROM ,NFS , FTP , HTTP
  - การติดตั้งแบบ Kick Start การ Configure software,hardware RAID 0 , 1 , 5 ที่ได้รับความนิยม
  - การ install Driver RAID ( เมื่อ install Linux แล้วไม่เจอ Hardisk )
  - การ install & Configure LVM (Logical Volume Management)
  - Security ในการติดตั้ง Linux CentOS 7 แบบ step by step

 Unit 4 เริ่มต้นใช้งาน

  - ล็อกอินเข้าระบบด้วย Super user และ user วิธีการสลับไปมาระหว่าง super user และ user
  - การออกจากระบบลีนุกซ์
  - การเปลี่ยนรหัสผ่าน Super user และ user
  - คำสั่งพื้นฐานของลีนุกซ์ ** อย่างละเอียด **
  - การขอความช่วยเหลือด้วยคำสั่ง man , whatis , --help , info
  - การอ้างอิง Home Directory
  - Text Console and virtual Console
  - การเซ็ด Lan Card และเน็ตเวิร์ก TCP/IP ทั้งแบบ GUI Desktop , Text Mode พร้อมกับการทำ Virtaul IP Address
  - การแก้ไขปัญหากรณีไม่สามารถเริ่มทำงาน X Server ได้
  - หน้าที่ของ Directory ต่างๆใน Linux CentOS 7
  - การถอน Linux ออกจากระบบ , Clear MasterBoot
  - ทดลองสร้างไฟล์ในแบบต่าง

 Unit 5 โปรเซส

  - โปรเซสคืออะไร
  - กลไกในการสร้างโปรเซส เช่น fork , exec , wail , exit
  - สถานะของโปรเซส
  - ชนิดของโปรเซส
  - การควบคุมการทำงานของโปรเซส
  - การยกเลิกการทำงานของโปรเซส
  - Lab หัวข้อ โปรเซส


 Unit 6 เชลล์

  - วิวัฒนาการของเชลล์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  - ประเภทต่างๆของเชลล์
  - การเลือกใช้เชลล์ และการสลับเชลล์
  - การทำงานของเชลล์
  - สัญลักษณ์พิเศษของลีนุกซ์ เช่น * , [ … ]
  - การเปลี่ยนทิศทางผลลัพธ์ ( Redirection ) ด้วยเครื่องหมาย > , >> , <
  - ทดสอบการเขียน shell script แล้วลองรันด้วย bash shell เชลล์ต่างๆ เช่น sh , bash , csh , ksh ,tcsh

 Unit 7 เอดิเตอร์ , Vi, Pico

  - โหมดการทำงานของเอดิเตอร์ vi
  - ออฟชั่นอย่างละเอียดของเอดิเตอร์ vi
  - ข้อเด่นของเอดิเตอร์ vi
  - ออฟชั่นอย่างละเอียดของเอดิเตอร์ pico
  - Lab หัวข้อ Editor

 Unit 8 Mount

  - ศึกษารูปแบบ คำสั่ง และ option ต่างๆ ของการ mount
  - การ mount Floppy Disk
  - การ mount cdrom drive
  - การ mount อุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูล เช่น Tape , USB drive
  - การ mount harddisk
  - การ mount ผ่านระบบ network NFS Server , Samba Server , Windows Server
  - รู้จักกับไฟล์ /etc/fstab , การเช็ค Lable ด้วย e2label รวมถึงวิธีการเขียนในไฟล์ /etc/fstab
  - Lab หัวข้อ Mount

 Unit 9 User และ Permission

  - การเพิ่ม user ใหม่เข้ามาในระบบ และ ออฟชั่นอย่างละเอียดของการเพิ่ม user
  - User Private Group
  - การกำหนดให้ user เป็นสมาชิกในกรุ๊ปเสริม เช่น usermod , gpasswd
  - การเพิ่ม group ใหม่เข้ามาในระบบ และ ออฟชั่นอย่างละเอียดของการเพิ่ม group
  - การจัดการให้ user มีสิทธิ์ในหลายๆ group
  - การกำหนดการหมดอายุของ password & account แต่ละคน
  - การนำเอา Pluggable Authentication Module ( PAM ) ไปควบคุม User
  - File and Directory Permission
  - การเปลี่ยนความเป็นเจ้าของด้วย chown and chgrp
  - การเปลี่ยนแปลง Access Permission Mode ด้วย chmod
  - Lab หัวข้อ User & Permission


 Unit 10 ลีนุกซ์กับการใช้งานเครือข่าย

  - การใช้งาน ssh
  - การใช้งาน telnet
  - การใช้งาน ftp , sftp
  - การใช้งาน scp
  - การใช้งาน rlogin


Part 2 Linux System Administrator เนื้อหาเพิ่มเติม

 1. Access Control Lists ( ACLs )

  - ความหมายของ ACLs
  - การ Mount Filesystem ACLs
  - Lab ทดสอบการใช้งาน ACLs

 2. Security-Enhanced Linux (SELinux)

  - Mandatory Access Control (MAC)
  - Discretionary Access Control (DAC)
  - SeLinux Security Context
  - SeLinux Security Boolean
  - Lab ทดสอบการใช้งาน Selinux

 3. Logical Volume Manager Snapshots

  - ศึกษาการทำงานของ LVM Snapshots
  - ศึกษาคำสั่งต่างๆ ของ LVM Snapshots
  - ลงมือปฏิบัติ ศึกษาการใช้งานของ LVM Snapshots
  - Lab ทดสอบการใช้งาน LVM Snapshots

4. Virtualization with KVM
  - ศึกษาการทำงานของ KVM
  - ศึกษาการติดตั้งและการจัดการกับ KVM

5. Encryption with LUKS
  - LUKS คืออะไร
  - Creating Encrypted Partitions
  - Mounting LUKS at Boot

6. NTP Server and VNC Server and iSCSI

 Unit 1 ลำดับการบูตระบบของลีนุกซ์ ( Boot Process )

  - รู้จักกับลำดับขั้นตอนการบูตของลีนุกซ์
  - รุ้จักกับ Program Boot Loader เช่น Grub , lilo
  - ศึกษาการทำงานของ RunLevel ในลีนุกซ์
  - การทำงาน Service ที่สำคัญ การควบคุมแบบ Upstart ด้วยคำสั่ง chkconfig
  - Linux Boot up problem , Kernel Panic
  - การแก้ไขปัญหาโดยใช้ Single mode and Rescue mode

 Unit 2 Redhat Packet Management ( RPM )

  - การ Installing Software ด้วย RPM
  - การ Removing Software ด้วย RPM
  - การ Updating Software ด้วย RPM
  - RPM Package Manager
  - RPM Queries
  - RPM Verification
  - การใช้งาน Option อื่นๆอีกมากมาย เช่น Automatic Dependency
  - การใช้งานคำสั่ง yum เช่น การ update package , install package , uninstall package
  - การเพิ่ม Repositories mirror ต่างๆ ของ yum  เนื้อหาเพิ่มเติมใน Unit นี้

  - การสร้าง
Local Yum Repository เพื่อการดาวน์โหลด และ ติดตั้ง package ที่รวดเร็วทันใจ สำหรับองค์กรที่มี speed internet ที่ช้า
  - การ Compile source code ของ package.src.rpm
  - การใช้ คำสั่ง เช่น rpmbuild option ต่างๆ
  - การ Compile ออกมาเป็น Binary & Source Code

 Unit 3 Installing Software Source Code ( ไฟล์ที่มีนามสกุล .tar.gz , .tar.bz2 )

  - ศึกษาทฤษฏีการ Compile source code แบบทีละขั้นตอน
  - Configure
  - Make
  - Make install
  - ลงมือปฏิบัติ Compile source code จริงตามที่ศึกษาทฤษฏีแล้ว
  - การ Download software source code จาก Internet ด้วย wget , FTP Client

 Unit 4 Data Backup

  - การ Backup แฟ้มข้อมูลด้วย Dump
  - การ Backup แฟ้มข้อมูลด้วย tar
  - การ Backup แฟ้มข้อมูลด้วย cpio
  - การใช้คำสั่ง tar ร่วมกับอุปกรณ์อื่นประเภท Removable เช่น Tape

 Unit 5 Printer

  - Adding a Local Printer
  - Adding an IPP Printer
  - Adding a Remote UNIX (LPD) Printer
  - Adding a Samba (SMB) Printer
  - Adding a Novell NetWare (NCP) Printer
  - Adding a JetDirect Printer
  - CUPS Configuration Files
  - Printing a Test Page

 Unit 6 Modules Management and Recompile Kernel

  - การบริหารจัดการกับ Modules
  - การ Update Kernel ให้มี Version ใหม่อยู่เสมอเพื่อปิดช่องโหว่ของลีนุกซ์
  - การ Recompile Kernel ใหม่เพื่อเอา modules หรือ driver ที่ไม่ได้ใช้ออกจาก kernel เพื่อทำให้ kernel ทำงานได้เร็วขึ้น และการเพิ่ม feature อื่นๆ
  - การปรับแต่งไฟล์ grub.conf

 Unit 7 Monitor System , Time Scheduling Jobs

  - Monitor System กับ Memory , Processes , Kernel State
  - การใช้งาน ด้วยคำสั่ง top , tload , vmstat , free , pmap , ps , uname , uptime
  - Time Scheduling Jobs โดยการใช้ Crontab

 Unit 8 File and Directory Permission

  - Special Permission
  - Set UID
  - Set GID
  - Sticky Bit
  - การคำนวณ umask ในการกำหนด permission


 Unit 9 Building new disk partitions and Disk Quota

  - ขั้นตอนการเพิ่มพาทิชั่นโดย fdisk กำหนดให้เป็น Ext2 , Ext3 , Ext4
  - การ Format กำหนด Blog size and Inode
  - การกำหนด Quota จำกัดการใช้งานของ user

 Unit 10 Network Information Services ( NIS )

  - การ Config NIS Client เพื่อให้ใช้งานกับ NIS Server
  - การ Config Auto mount
  - Auto.master


 Unit 11 LVM ( Logical Volume Management ) ด้วย Command

  - การเพิ่ม partition เป็น LVM
  - การ Resize LVM
  - การจัดการกับ Partition LVM
  - การลบ partition ของ LVM


 Unit 12 Network File Service ( NFS Server )

  - Install and Config NFS Server
  - การใช้งาน NFS Client
Part 3 Linux System Engineer


 เนื้อหาเพิ่มเติม
 การนำเอา Security-Enhanced Linux (SELinux) ไปประยุกต์ใช้งานกับ server ต่างๆ เช่น

  - DNS Server + SELinux
  - Web Server + SELinux
  - Samba Server + SELinux
  - FTP Server + SELinux
  - Mail Server + SELinux
  - และอื่นๆ อีกมากมายในหลักสูตร Linux CentOS Server

 Unit 1 DNS Server ( Domain name server )

  - ทำความรู้จัก Chroot DNS
  - การติดตั้ง DNS Server ( Package Bind )
  - ติดตั้ง Primary Server
  - Config Forward Master Zone
  - Config Reversed Master Zone
  - ติดตั้ง Secondary Server
  - Config Virtual Domain


 Unit 2 Web Server

  - หลักการทำงาน Web Server
  - ติดตั้ง Apache
  - Apache Web Server Php + Mysql
  - ทำความรู้จักกับไฟล์ต่างๆที่สำคัญของ Web Server
  - ทดสอบสร้างเว็บไซด์
  - Config Personal Home Page เพื่อให้ User สามารถสร้างเว็บไซด์ได้
  - Config Virsual Host Web Server เพื่อทำให้ 1 ip สามารถมีได้หลายเว็บไซด์
  - ecurity Web Server
  - SSL
  - Access File / User authentication


 Unit 3 Mail Server

  - หลักการทำงานของ Mail Server
  - ทำความรู้จักกับคำศัพท์ต่างๆของ Mail Server
  - Config Sendmail + Postfix
  - Config Dovecot IMAP / POP Server
  - Web-Base Mail Server
  - Using Mail Command
  - การตั้งค่า Out look ให้ใช้งานกับ Mail Server
  - Alias Host Name
  - Mail Forwarding
  - Fetch mail
  - Certificate ( CA ) Imap

 Unit 4 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP )

  - หลักการทำงาน LDAP
  - Config Client Linux authentication LDAP Server
  - ทดสอบการใช้งาน LDAP หลังจาก authen ได้แล้ว


 Unit 5 SNORT ( IDS Network Base )

  - หลักการทำงานของ SNORT
  - เริ่มติดตั้ง Compile snort ให้ทำงานกับ Mysql
  - Setting Snort และ Snort rules
  - Modify snort.conf file
  - Setting the database in MySQL
  - สร้าง password ให้ mysql
  - จำกัดสิทธิ์ CREATE, INSERT, SELECT, DELETE, UPDATE
  - ให้ User ใน Mysql
  - ทดสอบการโจมตี แล้วสังเกต Alert snort


 Unit 6 Proxy Server

  - ศึกษาหลักการทำงานของ Proxy server
  - ติดตั้ง Squid
  - หลักการแบ่งขนาดของ cache ให้เหมาะสมกับงาน
  - เริ่ม Config Squid.conf
  - ACL Access Control List
  - Squid User Authentication
  - Transparent Proxy Server


 Unit 7 SAMBA Server ( File Server )

  - หลักการทำงานของ samba server
  - เริ่มติดตั้ง samba
  - Configuring Samba Server 4 level
  - Sharing level
  - User level
  - Group level
  - Primary Domain Controller ( PDC )


 Unit 8 FTP Server ( File Transfer Protocol )

  - การทำงานของ FTP Server
  - การติดตั้งโปรแกรม vsftp
  - เริ่มต้นแก้ไขไฟล์ Config vsftp
  - FTP Anonymous Mode download and upload
  - FTP User Mode
  - Security FTP Server โดย PAM
  - Chroot_local_user การจำกัดการ chage directory
  - ทดสอบการใช้งาน FTP Server ในแบบต่างๆ ทั้งแบบ command line และการใช้โปรแกรม

 Unit 9 DHCP Server

  - การทำงานของ DHCP server
  - การใช้งาน DHCP Client
  - การติดตั้งโปรแกรม dhcp
  - เริ่ม Config DHCP Server
  - DHCP Server จำกัดตาม range
  - DHCP Server จำกัดตาม MAC Address
  - ทดสอบ DHCP Server

 Unit 10 MRTG Server & Cacti Server

  - การทำงาน MRTG Server
  - Install and config MRTG Server
  - เตรียมพร้อมด้วย package ที่ cacti เรียกใช้ต่างๆ
  - ลงมือติดตั้งและปรับแต่ง cacti พร้อมการสร้าง device และ graph


 Unit 11 VPN Server ( virtual private network )

  - หลักการทำงาน VPN Server
  - เริ่มติดตั้ง VPN Server
  - ทดสอบการทำงาน VPN Server ( Software ใช้ OpenVPN )


 Unit 12 Linux Gateway

  - ลักษณะการนำ IP Masquerading ไปใช้งาน
  - เพิ่ม Lan Card ให้เป็น 2 ใบ
  - Kernel Routing Table
  - เขียน script ด้วย iptables
  - ทดสอบ Masquerading


 Unit 13 TCP Wrapper

  - ศึกษาทฤษฏี security server service
  - Hosts Allow
  - Hosts deny
  - Xinetd service

 Unit 13 Firewall

  - Iptables
  - SNAT
  - DNAT
  - Packet Fillter
  - Policy & Rules


 


Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011