Linux Firewall (Advance) Course

หลักสูตร Linux Firewall


 ระยะเวลาการอบรมจำนวน 2 วัน


  - ช่วงเวลาในการอบรม 10:00 - 17:30 น.
  - เน้นการปฏิบัติจริง 1 ท่าน ต่อ 1 เครื่อง
  - รับจำนวนจำกัด 18 ท่าน ต่อ 1 ชั้นเรียน


 สิ่งที่ท่านจะได้รับในการอบรม

  - คู่มือประกอบการอบรมปรับปรุงล่าสุด Linux CentOS Server Version 5.5 จำนวน 1 ชุด
  - Software Linux CentOS Server Version 5.5
  - อาหารว่างระหว่างพักการอบรมตลอดหลักสูตร
  - ใบประกาศนียบัตร รับรองการผ่านการอบรมจาก Linuxgray Training Center
  - บรรยากาศสบาย ๆ ในการอบรม
อย่างเป็นกันเอง

 จุดเด่นของ Linuxgray

  - ราคาถูกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่อบรมในแต่ละหลักสูตร
  - สามารถเลื่อนการอบรมได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องอบรมให้ครบในแต่ละเดือน
  - เดินทางสะดวกมาก ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน ที่ตึกมีที่จอดรถสะดวกสบาย
  - ทุกหลักสูตรเน้นปฏิบัติจริง 1 ท่าน ต่อ 1 server
( ท่านที่ต้องการใช้เป็น Virtual Machine กรุณาเอา notebook มาเอง )
  
 คุณสมบัติของวิทยากร

  วิทยากร : มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
  จากประสบการณ์ที่เคยทำงานที่ศูนย์สอบและศูนย์อบรมของ RedHat
  มั่นใจกับเนื้อหาของหลักสูตรที่ครบถ้วน และ Lab ทดสอบแต่ละหัวข้อ


กล่าวนำหลักสูตร linux firewall

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกันค่อนข้างสูง และบวกกับการเชื่อมต่อ Internet ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นความปลอดภัย (Security) จึงเป็นเป็นอีกเรื่องที่น่าจะคำนึงถึงเป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้มีการแบ่ง Zone ของแต่ละ Zone ( DMZ ) เอาไว้อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัย และมีการทำ Load Balance Wan ด้วยเพื่อความเชื่อมั่นในการเชื่อมต่อ Internet ตลอดเวลา และผู้เข้าอบรมจะได้บริหารจัดการเกี่ยวกับ Banwitdh การ Block port Application ต่างๆ ดังนั้นเมื่อผู้เข้าอบรมจบหลักสูตรแล้วองค์กรของท่านจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และการเก็บ log ตามกฎหมายและอีกมากมาย ดูทั้งหมดได้ที่เนื้อหาของหลักสูตรเนื้อหาหลักสูตร

รูปภาพแสดง Firewall DMZ และ Multiwan

เนื้อหาในส่วนที่เพิ่มเติม

- การติดตั้ง Radius Server

- การติดตั้ง Chillispot

- การติดตั้ง PHPmyprepaid

จะช่วยในการจัดเก็บ Log Files ตามกฏหมาย ซึ่งดู Report เป็นรายวัน รายเดือน รายปี ซึ่งชื่อ User เก็บเป็นเลขที่บัตรประชาชนทำให้ทราบอย่างชัดเจนว่าใครเข้าเว็บอะไรบ้าง และใช้เมื่อวัน เวลา เท่าไร
 - มีระบบ Multiwan โดยสามารถใช้ Internet ได้มากกว่า 2 เส้นขึ้นไป มีการเชื่อมต่อทั้ง Ethernet , PPPoE ใน Lab ปฏิบัติ ติดตั้ง 2 สายจริง ทดสอบโดย ถ้าเส้นอินเตอร์เน็ต เส้นหนึ่งหลุด อีกเส้นทำงานแทนทันที และยังมีระบบ Load Balance ด้วย

 - สามารถบล็อกการใช้งาน Bittorent , MSN , Web ที่ไม่ต้องการ และอื่นๆ อีกมากมาย ได้อยากเด็ดขาด และสามารถบล็อกได้เป็นเครื่อง IP ด้วย

 - มีระบบ Quality of Service (QoS) นั่นหมายถึง การแยกชนิดของ Traffic ใน Network และนำมาจัดการกับ Traffic ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน  ซึ่งสามารถจำกัด banwitdh ของ Application ต่างๆ ได้  เช่น จำกัดให้ Load bittorrent ได้ที่ความเร็ว 10kb/s เป็นต้น


 - มีระบบเก็บ Log file และแสดงออกมาเป็น Report ได้ ดูได้ว่า เครื่อง Client ใช้ web อะไรบ้าง และอีก มากมายของ SARG- การปรับแต่งค่าทุกอย่างสามารถทำได้ง่ายโดยทำผ่านเว็บ Config ได้ทั้งหมดเลย ( Webmin )

- มีระบบ Antivirus Scanner ซึ่งจะช่วยให้ปลอดภัยจากไวรัสได้

- มีระบบ Proxy Server ( Transparent Mode ) ช่วยเพิ่มความเร็วในการดูเว็บไซด์

- ในกรณีเชื่อมต่อแบบ PPPoE ต้องใช้ระบบ NO-IP ด้วย ฉะนั้นจะมีการติดตั้ง no-ip ด้วย เพื่อการควบคุม จากข้างนอก ( External )

- การติดตั้ง path หรือ Add on ของ Service ต่างๆ เช่น Multiwan

- การ Monitor Server สังเกตการทำงานของ แต่ละ Service

- มีการตั้ง Policy Firewall ต่างๆ ของการเรียก Service ใน Zone Server พร้อมการ Forward ทั้ง External & Internal & DMZ

- วิเคราะห์จาก โปรแกรม Iptraf
 
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011