เทคนิคการตรวจสอบ Version ของ Linux RedHat , CentOS , Fedora

ทาง Linuxgray อนุญาติให้ copy บทความได้ แต่กรุณาอ้างอิง ชื่อผู้เขียน และทำ Link มาที่ http://www.linuxgray.com ขอบคุณครับ

โดย มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
( 03/03/2011 )

http://www.linuxgray.com

เทคนิคการตรวจสอบ Version ของ Linux RedHat , CentOS , Fedora

Linux ค่ายเดียวกันกับ RedHat ทั้ง Centos และ Fedora ก็จะมีไฟล์ redhat-release ซึ่งมันจะเก็บ version ไว้ข้างใน


# cat /etc/redhat-release
CentOS release 5.5 (Final)

หรือถ้าจะเอาให้ แน่ใจเลยก็


# rpm -q centos-release
centos-release-5-5.el5.centos.1Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011