เกี่ยวกับวิทยากร อบรม Linux Server        Mr.Montree Seetao


       RHCT (RedHat Certified Technician) No. 604006468097885
       RHCE (RedHat Certified Engineer)    No. 804007991324158

       Education

       Bachelor Degree of Science (Electronic) Chandrakasem Rajabhat University

       Experience

       1. SCS Enterprise Systems (Thailand) Limited [ Distributor RedHat ]
       Position System Engineer

       2. Internet Thailand Public Company Limited [ INET ]
       Position System Engineer

       3. Linuxgray Training Center Limited Partnership [ Current ]
       Position Instructor and System Engineer


      ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาระบบ Linux Server บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด ในเครือ SCG
      และบริษัทเอกชนอื่นๆ


       อาจารย์สอนพิเศษ Linux Server ให้องค์กรต่างๆ มากมาย ตัวอย่าง เช่น

      NetDesignHost

      

      Posted Image

      

       
     

       
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011