การติดตั้ง Samba Server

ทาง Linuxgray อนุญาติให้ copy บทความได้ แต่กรุณาอ้างอิง ชื่อผู้เขียน และทำ Link มาที่ http://www.linuxgray.com ขอบคุณครับ

โดย มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
( Last update 22/02/2011 )

http://www.linuxgray.com

นี่เป็นบทความตัวอย่างการติดตั้ง File Server Linux Samba Server ให้สามารถ อ่าน และ เขียน ได้ เริ่มจากการติดตั้ง Package ก่อนครับ

[root@samba ~]# yum -y install samba

[root@samba ~]# vi /etc/samba/smb.conf

# line 58

unix charset = UTF-8

# line 75

workgroup = WORKGROUP

# line 81

hosts allow = 127. 10.0.0.

# line 102

security = share

[Share]

   path = /home/share
   writable = yes
   guest ok = yes
   guest only = yes
   create mode = 0777
   directory mode = 0777
   share modes = yes

[root@samba ~]# mkdir /home/share

[root@samba ~]# chmod 777 /home/share

[root@samba ~]# /etc/rc.d/init.d/smb start

[root@samba ~]# chkconfig smb on


 


Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011