การติดตั้ง NIS Server

ทาง Linuxgray อนุญาติให้ copy บทความได้ แต่กรุณาอ้างอิง ชื่อผู้เขียน และทำ Link มาที่ http://www.linuxgray.com ขอบคุณครับ

โดย มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
( Last update 12/02/2011 )

http://www.linuxgray.com

ในบทความนี้เราจะมาสร้าง NIS Server ( Network Information Service ) สำหรับ share user ในองค์กร

ติดตั้ง Package โดยใช้คำสั่ง
[root@nis ~]# yum -y install ypserv

กำหนดค่า NIS Domain
[root@nis ~]# ypdomainname linuxgray.com

[root@nis ~]# vi /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=yes
HOSTNAME=ns.server-linux.info
GATEWAY=192.168.1.1
NISDOMAIN=linuxgray.com

[root@nis ~]# vi /var/yp/securenets
host                                   127.0.0.1
255.255.255.0                    192.168.1.0

[root@nis ~]# /etc/rc.d/init.d/portmap start
Starting portmap:                         [  OK  ]

[root@nis ~]# /etc/rc.d/init.d/ypserv start
Starting YP server services:          [  OK  ]

[root@nis ~]# /usr/lib/yp/ypinit -m

Is this correct? [y/n: y] y

We need a few minutes to build the databases...
Building /var/yp/linuxgray.com/ypservers...
Running /var/yp/Makefile...
gmake[1]: Entering directory `/var/yp/linuxgray.com'
Updating passwd.byname...
Updating passwd.byuid...
Updating group.byname...
Updating group.bygid...
Updating hosts.byname...
Updating hosts.byaddr...
Updating rpc.byname...
Updating rpc.bynumber...
Updating services.byname...
Updating services.byservicename...
Updating netid.byname...
Updating protocols.bynumber...
Updating protocols.byname...
Updating mail.aliases...
gmake[1]: Leaving directory `/var/yp/linuxgray.com'

[root@nis ~]# cd /var/yp

[root@nis yp]# makeLinux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011