การติดตั้ง NFS Server

ทาง Linuxgray อนุญาติให้ copy บทความได้ แต่กรุณาอ้างอิง ชื่อผู้เขียน และทำ Link มาที่ http://www.linuxgray.com ขอบคุณครับ

โดย มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
( Last update 12/02/2011 )

http://www.linuxgray.com

ในบทความนี้เราจะมาสร้าง NFS Server ( Network File System ) สำหรับ share file และ directory ในองค์กร

1. ตั้งค่าการ share ในเครื่อง NFS Server

[root@nfs ~]# vi /etc/exports

เพิ่ม

/home 192.168.1.0/24(rw,sync,no_root_squash)

# อธิบาย

/home คือ directory ที่ share

192.168.1.0/24 คือ network ที่สามารถใช้งานได้

rw คือ permission อ่าน และ เขียนได้

sync คือ การ synchronize

no_root_squash คือ enable root privilege


[root@nfs ~]# /etc/rc.d/init.d/portmap start
Starting portmap:                                            [  OK  ]


[root@nfs ~]# /etc/rc.d/init.d/nfs start
Starting nfs services:                                  [  OK  ]
Starting nfs quotas:                                    [  OK  ]
Starting nfs daemon:                                   [  OK  ]
Starting nfs mountd:                                    [  OK  ]


[root@nfs ~]# /etc/rc.d/init.d/nfslock start
Starting NFS statd:                                    [  OK  ]

[root@nfs ~]# chkconfig nfs on

[root@nfs ~]# chkconfig nfslock on

[root@nfs ~]# chkconfig portmap on2. ตั้งค่าการ share ในเครื่อง NFS Client

[root@nfs ~]# /etc/rc.d/init.d/portmap start
Starting portmap:                                          [  OK  ]

[root@nfs ~]# /etc/rc.d/init.d/nfslock start

Starting NFS statd:                                       [  OK  ]

[root@nfs ~]# /etc/rc.d/init.d/netfs start

Mounting other filesystems:                           [  OK  ]


[root@nfs ~]# mount -t nfs nfs.linuxgray.com:/home /xxx

 


Linux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011