เช็ค E-mail ที่ยังไม่ได้อ่านของ GMail โดย command line

ทาง Linuxgray อนุญาติให้ copy ข่าวได้ แต่กรุณาอ้างอิง ชื่อผู้เขียน และทำ Link มาที่ http://www.linuxgray.com ขอบคุณครับ

โดย มนตรี สีเทา ( RHCT , RHCE )
( 01/04/2011 )

http://www.linuxgray.com

เช็ค E-mail ที่ยังไม่ได้อ่านของ GMail โดย command line

มาดูคำสั่งกันเลยครับ

curl -u username:password --silent “https://mail.google.com/mail/feed/atom” | tr -d ‘\n’ | awk -F ‘<entry>’ ‘{for (i=2; i<=NF; i++) {print $i}}’ | sed -n “s/<title>\(.*\)<\/title.*name>\(.*\)<\/name>.*/\2 - \1/p”

โดยแทนค่า username : password เป็นของคุณเองครับLinux is a registered trademark of Linus Torvalds.All other trademarks are trademarks of their respective owners.
Copyright Linuxgray Training Center 2006 - 2011