อบรม Linux Server แบบ Online Learning

โปรดแชร์ให้เพื่อนๆ

สืบเนื่องมาจากโลกของเรามีโรค Covid19 ระบาด ทาง Linuxgray Training Center จึงได้สร้าง Online Learning ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกอีกทาง และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมด้วยครับ